TARSUS 600 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

TARSUS 600 YATAK DEVLET HASTANESİ

Proje Tipi : Sağlık ve Eğitim Yapısı

600 yataklı hastane 120,000 m² ’lik inşaat alanında 45,000 m² olarak tasarlanmıştır. Yerel iklim koşulları göz önünde tutularak geniş gölgelikli alanlar oluşturulmuştur. Hastane kütlesi yatay teşhis ve tedavi alanları ile dikey hasta bakım birimlerinden oluşmaktadır. Kütle oluşumu hastanenin gün/gece kullanımları dikkate alınarak şekillendirilmiştir. Hasta ve yakınlarının yoğun olarak kullandıkları ana girişler ve poliklinik holleri gün ışığından maksimum yararlanacak şekilde tasarlanmıştır. Hastane iç dağılımında zihinsel adreslemenin kolay yapılabilmesi için tüm hastane birimleri giriş atriumdan ulaşılacak şekilde konumlandırılmıştır.

  • İnşaat Alanı : 120.000 m²
  • Proje Yeri : Mersin / Tarsus
  • İşveren : Türkiye Sağlık Bakanlığı
  • Proje Yılı : 2013
  • Mimari Tasarım : Gamze ORAL AYMAZ, Fatih AYMAZ