KIRIKKALE 280 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

KIRIKKALE 280 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

Proje Tipi : Sağlık Yapısı

Kırıkkale hastane projesi mevcutta kullanılan hastaneye ek olarak yapılmıştır. Hastane binası yatak üniteleri, ameliyathane, acil servis, yoğun bakımlar gibi mekanlardan oluşmaktadır. Sınırlı arazi üzerinde hasta yatak odalarınında hasta mahremiyeti gözetilerek binanın formu oluşturulmuştur. Oluşan formla birlikte günlük hasta ve acil servis hastasi ayrılmıştır. Binanın girişi gün ışığını maksimum şekilde alan bir atriumla yapılmıştır. Atrium aynı zamanda mevcut bina ile bağlantıyı da sağlamaktadır. Hasta bakım ünitelerin iki ayrı hol tasarlanarak ziyaretçi ve iç hasta dolaşımı ayrılmıştır

  • İnşaat Alanı : 40.300 m²
  • Proje Yeri : Kırıkkale- Türkiye
  • İşveren : Türkiye Sağlık Bakanlığı
  • Proje Yılı : 2010
  • Mimari Tasarım : Gamze ORAL AYMAZ, Fatih AYMAZ, Cem Balkan