"width=device-width">

HUBIOM MÜZESİ

HUBIOM MÜZESİ

Proje Tipi : Müze

Vadi Alanı; Kent içinde doğal devamlılığı sağlayan, kentsel yeşil yeşil alan sisteminin önemli bir parçası olarak değerlendirilen, ekolojik koridorlardır.
Müze; Vadinin yeşil dokusunu benimseyen, saygı duyan, mimari tarzıyla yeşilden doğan ve dönerek yine yeşile açılan bir enerji patlamasıdır.
Dinamik Tasarım; Vadi yapısıyla uyumlu, yalın bir bütünlük sağlarken, enerjisiyle vadiye başlangıç noktası olma iddiasındadır.

  • İnşaat Alanı : 13.000 m²
  • Proje Yeri : Ankara - Türkiye
  • İşveren : Tepe İnşaat / HÜ-Türkiye
  • Proje Yılı : 2011
  • Mimari Tasarım : Gamze ORAL AYMAZ, Fatih AYMAZ