ERZURUM 1200 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

ERZURUM 1200 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Proje Tipi : Sağlık Yapısı

1200 yatak kapasitesili Erzurum Sağlık Kampüsü 550,000 m² alanda konumlanmaktadır. Mevcut 450 yataklı Bölge Hastanesine eklemlenen Kampüs projesi yaklaşık 245.000 m² kapalı inşaat alanına sahiptir. 300 yataklı Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, 150 yataklı Onkoloji Hastanesi, 150 yataklı Kardiyovasküler Hastanesi ve 150 yataklı Göğüs Hastanesinden oluşmaktadır. Kampüste ayrıca xx ameliyathane, xxyoğun bakım üniteleri bulunmaktadır. Yaklıaşık 10.000 m² acil servisi bulunan kampüs çevre il ve ilçeler içinde merkez olacaktır. Merkezi kullanımı olan kütleler ve uydu hasta bakım birimleri planlanırken insan hareketleri göz önünde tutularak organik formlar kullanılmıştır. Erzurum’un soğuk iklim bölgesinde bulunması tasarımın birincil verisi olmuştur. Kullanıcıların iç mekandan mevcut hastane ve tüm kampüsü kullanmaları hedeflenmiştir. Ortak kullanım alanları tasarlanan galerilerle hastaların keyifli zaman geçirecekleri bir mekan olmuştur.

  • İnşaat Alanı : 246.000 m²
  • Proje Yeri : Erzurum
  • İşveren : T.C. Sağlık Bakanlığı
  • Proje Yılı : 2013
  • Mimari Tasarım : Gamze ORAL AYMAZ, Fatih AYMAZ